Friday, October 26, 2007

Kirjallisuuden analyysin käsitteitä 1. + tehtävä 3

KERTOJA

= FIKTIIVINEN ÄÄNI TAI HENKILÖ JOKA KERTOO TARINAA

­* NÄKYVÄ – “NÄKYMÄTÖN”

* ULKOPUOLINEN – YKSI KERTOMUKSEN HENKILÖISTÄ

*”MINÄ” – ”HÄN” MUODOSSA

(3. PERSOONAN KERTOJA VS. 1. PERSOONAN KERTOJA)

KAIKKITIETÄVÄ – RAJALLISESTI TIETÄVÄ

LUOTETTAVA – EPÄLUOTETTAVANÄKÖKULMA

-KENEN HAVAINTOJA KERTOJA KERTOO?

KERTOJAN OMA --- KERTOJA ELÄYTYY JONKUN HENKILÖN AJATUKSIIN

KERTOJA VOI VAIHDELLA HAVAINTO-PISTETTÄÄN

KENEN HAVAINTOJA?

”On vielä varhaista, mutta Vendla ja Maammo ovat jo käyneet verkoilla, siellä missä Maitojoki levenee ja yhtyy Isoonjokeen”.


HENKILÖT

KETÄ KIRJA KUVAA?

- päähenkilö
à etualalla
à usein myös ”näkökulmahenkilö”, henkilö jonka sisäistä maailmaa kuvataan

- muut toimivat henkilöt sivuhenkilöitä
- taustahenkilöt ”osa lavastusta”TEHTÄVÄ 3.

LUE KÄSIKIRJASTA s. 256 ”Henkilöt”, s. 258 ”Kertoja” ja s. 259 ”Näkökulma”

VASTAA (vähintään sadan sanan mittaisella tekstillä) JOHONKIN SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ. ANKKUROI VÄITTEESI TEKSTIIN ESIM. SITAATTIEN AVULLA.

A) MITÄ TIEDÄN KIRJANI KERTOJASTA?
B) MILLAINEN ON KIRJAN KERTOJAN JA PÄÄHENKILÖN VÄLINEN SUHDE?
C) KUKA ON LUKEMANI KIRJAN PÄÄHENKILÖ? (ESITTELE)

No comments: