Friday, October 12, 2007

PUHEKIELEN JA KIRJAKIELEN EROAVAISUUKSIA

PUHEKIELESSÄ:

· omistusliitteen harvinaistuminen:

Onks toi sun kirja?
Tuuks sä mun kaa?


· verbin monikon 1. persoona sekamuoto

(passiivi + me-pronomini)

Me mennään leffaan


· lauseenvastikkeita ei käytetä puhekielessä juurikaan

Se puhuu paljo, ni et se sais hyvän numeron


· vieraat vaikutteet: sanojen yks/yhet – se, ne artikkelin kaltainen käyttö

Se on yks kauppias. -- Se on se kauppias.

No comments: